Frits Koster

NDZ NieuwDemocratischZeist

Mijn naam is Frits Koster, 1949, gehuwd, twee zoons.
Ik woon al sinds medio 1990 in de wijk Hogedennen. Ben een aktief verenigingsman, waarbij
samenwerking naar een gemeenschappelijk doel mij veel plezier geeft. De partij dien ik al een tiental
jaren, eerst als lid (van de rechtsvoorganger), daarna enige jaren geleden als fractie-assistent in de
Raad en nu weer in de Raad als buitegewoon raadslid van de partij.
Ik ben gepensioneerd docent economie en geef nog regelmatig bijles aan jongeren.
Ik ben er voorstander van de besluitvorming zo dicht mogelijk bij mensen te leggen. De slogan “en nu
bepaalt u” spreekt mij dan ook zeer aan.