Zeist-Noord NieuwDemocratischZeist Zeist

Zeist-Noord

 • Het Sanatoriumbos blijft bos.
 • Energieneutraal bouwen, zoals Tiny Houses met zonnepanelen.
 • Leegstaande kantoorpanden ombouwen tot starterswoningen.
 • De bebouwing achter Eikenstein slechts 4 verdiepingen hoog laten worden.
 • Het onveilige kruispunt Schaerweijdelaan/Jac. van Lenneplaan opnieuw inrichten in overleg met omwonenden en betrokken buurtorganisaties.
 • De snelheid op de A28 langs Zeist-Noord naar 100 km/uur terugbrengen ter vermindering van lawaai en fijnstof.
 • Geen bebouwing bij de Moskee aan de Cornelis Vlotlaan maar behoud van groen.
 • De weggeefwinkel in tact houden met ondersteuning van gemeente.
 • Het kunstenhuis op haar huidige locatie houden vanwege de goede bereikbaarheid en parkeermogelijkheden.
 • Voordat zaken aan projectontwikkelaars worden beloofd eerst openheid en overleg met betrokken buurtorganisaties en omwonenden.
 • De problemen van Zeist- Noord in kaart brengen en meer toezicht en handhaving.
 • Experimenteren met een basisinkomen voor kansarmen en bijstandsgerechtigden.
 • Voorkomen van afvalbergen rondom ondergrondse containers en het behouden van de grijze kliko bij de laagbouw.
 • Terugdringen vernielingen straatmeubilair en verhoging van de sociale controle.

Blijf op de hoogte

Altijd op de hoogte zijn van NieuwDemocratischZeist? 
Schrijf u hieronder in voor onze nieuwsbrief.

Word lid

Als u lid wordt steunt u ons en ontvangt u natuurlijk onze Nieuwsbrief. Ook wordt u van belangrijke zaken betreffende NDZ op de hoogte gehouden en bent u welkom op onze ledenvergaderingen.