Bosch en Duin NieuwDemocratischZeist Zeist
Huis ter Heide NieuwDemocratischZeist Zeist

Huis ter Heide & Bosch en Duin

Veiligheid zo groot mogelijk

• Mensen moeten zich veilig voelen, daar moet de omgeving op ingericht zijn: bevorderen van de veiligheid (verkeer, criminaliteit e.a.) én gezondheid, ook bewaken en verbeteren van de luchtkwaliteit.
• Inwoners nog meer stimuleren tot het zelf bijdragen aan de veiligheid en een gezonde leefomgeving
(door buurtapp’s, bevorderen verenigingsleven, buurtcontacten, etc.)

Samen met inwoners komen tot verdere Omgevingsvisie en -plan voor hele gebied van ‘De Drie Kernen’, op basis
van: behoud groen, goede en veilige infrastructuur en onderhoud ervan; juiste, nieuwe balans ‘groen/rood’.


• Maximale participatie van burgers bij bepalen van hiervoor genoemde zaken, zoals invulling, incl. infrastructuur
van WA Hoeve-terrein en Vliegbasis Soesterberg, vinden van nieuwe verkeersverbinding tussen Noord en Zuid
Den Dolder wegens afsluiting spoorwegovergang, evenwichtige verkeersoplossing i.v.m. komst Politieacademie
• Landgoed Dijnselburg : komen tot een zo breed mogelijk gedragen gebiedsvisie waarin prioriteit voor behouden
van bos en van specifieke, natuurvriendelijke functie.
• Huis ter Heide Zuid + West : samen met inwoners vinden van beste invulling + uitwerking van de bestemmingsplannen, inclusief slechts op de inwoners afgestemd verkeersplan.

Verkeer zo selectief mogelijk

• In B&D en HtH alleen bewoners- en bestemmingsverkeer en OV toestaan, doorgaand verkeer tegengaan.
• Verbeteren van OV-faciliteiten
• Bevorderen fietsgebruik: meer en veiliger fietsroutes, meer scheiding auto- en fietsverkeer.

Omgeving zoveel mogelijk samen met alle inwoners vormgeven en inrichten

 • Samen met inwoners komen tot verdere Omgevingsvisie en -plan voor hele gebied van ‘De Drie Kernen’, op basis van: behoud groen, goede en veilige infrastructuur en onderhoud ervan; juiste, nieuwe balans ‘groen/rood’
 • Maximale participatie van burgers bij bepalen van hiervoor genoemde zaken, zoals invulling, incl. infrastructuur van WA Hoeve-terrein en Vliegbasis Soesterberg, vinden van nieuwe verkeersverbinding tussen Noord en Zuid Den Dolder wegens afsluiting spoorwegovergang, evenwichtige verkeersoplossing i.v.m. komst Politieacademie
 • Landgoed Dijnselburg: komen tot een zo breed mogelijk gedragen gebiedsvisie waarin prioriteit voor behouden van bos en van specifieke, natuurvriendelijke functie.
 • Huis ter Heide Zuid + West : samen met inwoners vinden van beste invulling + uitwerking van de bestemmingsplannen, inclusief slechts op de inwoners afgestemd verkeersplan.

Schone lucht zo veel mogelijk garanderen

 • Bewaken en zo mogelijk verbeteren van de luchtkwaliteit.
 • Regelmatig objectieve luchtmetingen laten doen en zo nodig maatregelen tot verschoning nemen.
 • Geen houtverbrandingsinstallatie.
 • Tegengaan vrachtverkeer door de woonwijken.

Afvalbrengstation

 • Omvormen van het afvalbrengstation tot een ‘eco park’ (duurzaam afvalbrengstation met ruimte voor
  educatie en circulaire economie).

Blijf op de hoogte

Altijd op de hoogte zijn van NieuwDemocratischZeist? 
Schrijf u hieronder in voor onze nieuwsbrief.

Word lid

Als u lid wordt steunt u ons en ontvangt u natuurlijk onze Nieuwsbrief. Ook wordt u van belangrijke zaken betreffende NDZ op de hoogte gehouden en bent u welkom op onze ledenvergaderingen.