Markt NieuwDemocratischZeist Zeist

BURGERPARTICIPATIE

Burgerpeiling is een goede vorm van burgerparticipatie, vindt NieuwDemocratischZeist. Zo kan de burger invloed krijgen. De burger wordt inspraak geboden, waarmee de gemeente ook daadwerkelijk aan de slag moet. Inwoners ervaren nog steeds dat er onvoldoende naar hen geluisterd wordt, zo blijkt uit onze peiling.
Het is in de eerste plaats de overheid die vanaf het begin de communicatie met de burger onderhoudt. Voor voldoende draagvlak moeten inwoners zo vroeg mogelijk betrokken moeten worden bij planvorming.

Goed voor Zeist is

 • transparante besluitvorming
 • duidelijk beleid ten aanzien van burgerparticipatie
 • draagvlak omwonenden bij bouw- en (veilige en duurzame) verkeersprojecten
 • veiligheid en woongenot
 • goede voorzieningen
 • aanmoedigen en actief ondersteunen van burgerinitiatieven
 • goede vestigingsmogelijkheden voor ondernemers: van ZZP’er tot en met multinational met speciale aandacht voor het midden- en kleinbedrijf (MKB).

Er is al wat gebeurd. Nieuwe overlegvormen zijn gestart: een politiek spreekuur, de digitale raad, de proef burgerbegroting, een jongerenraad, het evenement ‘24 uur democratie’ en de Z-Battle.
NieuwDemocratischZeist steunt deze initiatieven van harte. We willen graag dat de Zeistenaren meer gebruik kunnen maken van deze overlegvormen.

We pleiten ook voor een doortimmerd Raamwerk Burgerparticipatie, waarin de rechten van de inwoners en plichten voor initiatiefnemers duidelijk zijn vastgelegd.

De gemeente moet meer maatwerk leveren, bijvoorbeeld door een persoonlijker behandeling van de burger.
De gemeenteraad moet zijn werkzaamheden duidelijk maken en de burgers er meer bij betrekken. Dit kan door digitale peilingen, informatieborden, gebruik van sociale media en een eigen pagina in huis-aan-huisbladen. De lokale pers moet worden versterkt.

Verbetering van de gemeentelijke service is noodzakelijk, zoals beter onderhoud van het groen en straatmeubilair en het gratis blijven ophalen van grof afval.
Na het vaststellen van het beleid moet de gemeente Zeist ook nadrukkelijk werken aan handhaven. Handhaving op het gebied van verkeer, illegale bomenkap, hondenpoep en zwerfafval gebeurt nu niet of nauwelijks. Deze punten scoren in negatieve zin hoog in de uitslag van onze Burgerpeiling 2017 (zie www.nieuwdemocratischzeist.nl). NieuwDemocratischZeist maakt zich daarom sterk voor het waarborgen én meer investeren in het niveau en beschikbaarheid van de openbare voorzieningen, zoals het groen, straatmeubilair, verlichting, voet- en fietspaden en wegen.

We pleiten voor invoering van ‘De Buurt Bestuurt’ in alle wijken. In deze vorm van nieuwe democratie bepalen de wijkbewoners zelf de kwaliteit van hun woonomgeving en verdelen ze zelf het wijkbudget.
Met behulp van wijkenquêtes worden de wensen van inwoners geïnventariseerd.
Het gebruik van buurtapp’s kan bijdragen aan een groter woongenot en veiligheid.

Inwoners krijgen altijd inspraak bij eventuele vestiging van ondernemingen in hun wijk of buurt.
We zien graag de invoering van subsidie op duurzaam ondernemen.
Betaald parkeren in de Zeister winkelstraten verdwijnt. Hiervoor in de plaats komen er ‘blauwe zones’.
Het Ondernemersplein wordt voortgezet, zie https://www.ondernemersplein.nl/gemeente-informatie/gemeente/zeist/.

Zeist is een prachtige gemeente waar mensen graag wonen. Dit willen we zo houden.
Daarvoor mogen we de waardevolle zaken niet verkwanselen, maar moeten we naar de verre toekomst durven kijken. NieuwDemocratischZeist wil dat de cultuurhistorie en groene omgeving behouden blijven en waar nodig worden versterkt als dragers van werkgelegenheid en woonklimaat.

Hiervoor zijn nodig:

 • fijne woonbuurten die zelf verantwoordelijkheid dragen nemen voor de woonomgeving
 • een ambtenarencorps dat zijn dienstverlenende rol kent en oprecht uitdraagt.
 • een zorgzaam en betrokken Zeist op buurtniveau.
 • een gemeentebestuur dat er voor zorgt dat de bewoners maatschappelijk, sociaal, cultureel en financieel mee kunnen doen.
 • ondernemingen, groot en klein die zich welkom weten in Zeist.

Het gemeentehuis moet niet uitsluitend een vergaderhuis zijn, maar een thuis voor alle inwoners uit alle bevolkingsgroepen: een Burgerhuis.

Blijf op de hoogte

Altijd op de hoogte zijn van NieuwDemocratischZeist? 
Schrijf u hieronder in voor onze nieuwsbrief.

Word lid

Als u lid wordt steunt u ons en ontvangt u natuurlijk onze Nieuwsbrief. Ook wordt u van belangrijke zaken betreffende NDZ op de hoogte gehouden en bent u welkom op onze ledenvergaderingen.