Zeist-Oost

Zeist-Oost Kerckebosch NieuwDemocratischZeist

Kerckebosch / Hoge Dennen

  • Handhaven snelheid (30km) en snelheidsbeperkende maatregelen instellen voor de gehele wijk.
  • Voorkomen van afvalbergen rondom ondergrondse containers en het behouden van de grijze kliko.
  • Herinrichting winkelcentrum en omgeving, zodat de uitstraling past bij de vernieuwde wijk.
  • Beter groen onderhoud.
  • Oude en nieuwe bewoners van Kerckebosch betrekken bij nieuwe plannen.
  • Het Ontmoetingscentrum Binnenbos heeft een verbindende functie voor individuele bewoners en organisaties in de wijk en verdient ondersteuning.

Lyceumkwartier

  • Aanleg van fietsveilige verkeersroutes rondom scholen en sportterreinen en het minimaliseren van het sluipverkeer.
  • De toekomstplannen voor het complex Lindenhorst aan de Verlengde Slotlaan in samenspraak met de omwonenden kritisch bekijken.
  • Kap- en omgevingsvergunningen, met name gericht op inbreiding (= het oprichten van nieuwe woningen op een bestaand perceel), scherp tegen het licht houden.
  • Handhaven van herplantplicht bomen in nieuwe bomenverordening en evaluatie na één jaar (i.p.v. drie jaar) met een analyse van het aantal zonder vergunning gekapte bomen.

Blijf op de hoogte

Altijd op de hoogte zijn van NieuwDemocratischZeist? 
Schrijf u hieronder in voor onze nieuwsbrief.

Word lid

Als u lid wordt steunt u ons en ontvangt u natuurlijk onze Nieuwsbrief. Ook wordt u van belangrijke zaken betreffende NDZ op de hoogte gehouden en bent u welkom op onze ledenvergaderingen.