Den DolderNieuwDemocratischZeist Zeist

Den Dolder

Veiligheid zo groot mogelijk

 • Mensen moeten zich optimaal veilig kunnen voelen, dus regelmatig overleg hierover, en inrichten openbare ruimte ten eerste vanuit bevorderen van die veiligheid.
 • Meer handhaving en toezicht.
 • Inwoners stimuleren meer te doen aan veiligheid(sgevoel) door buurtapp’s e.a.

Verkeer zo selectief mogelijk

 • In Bosch & Duin en Huis ter Heide alleen bewoners-/bestemmings verkeer toestaan, tegengaan sluipverkeer.
 • Bereikbaarheid bevorderen o.a. door meer openbaar vervoer.
 • Betere en veilige fietsroutes o.a. door meer absolute scheiding auto- en fietsverkeer.

Omgeving zoveel mogelijk samen met alle inwoners vormgeven en inrichten

 • Samen met inwoners komen tot omgevingsvisie en -plan voor het hele gebied. Met in ieder geval: behoud groen/ goede, veilige infrastructuur en onderhoud ervan/ juiste balans tussen “groen en rood” en participatie burgers daarbij (dus minder woningen op WA Hoeve-terrein, en Vliegbasis Soesterberg).
 • Landgoed Dijnselburg als zodanig behouden, met specifieke, natuurvriendelijke functie.
 • Spoorwegovergang Den Dolder 24/7 open houden voor auto’s en samen met alle inwoners zoeken naar de grootst mogelijke veiligheid.

Schone lucht zo veel mogelijk garanderen

 • Bewaken en zo mogelijk verbeteren van de luchtkwaliteit.
 • Regelmatig objectieve luchtmetingen laten doen en zo nodig maatregelen tot verschoning nemen.
 • Geen houtverbrandingsinstallatie.
 • Tegengaan vrachtverkeer door de woonwijken.

Afvalbrengstation

 • Omvormen van het afvalbrengstation tot een ‘eco park’ (duurzaam afvalbrengstation met ruimte voor
  educatie en circulaire economie).

Blijf op de hoogte

Altijd op de hoogte zijn van NieuwDemocratischZeist? 
Schrijf u hieronder in voor onze nieuwsbrief.

Word lid

Als u lid wordt steunt u ons en ontvangt u natuurlijk onze Nieuwsbrief. Ook wordt u van belangrijke zaken betreffende NDZ op de hoogte gehouden en bent u welkom op onze ledenvergaderingen.