Tiendweg NieuwDemocratischZeist Zeist

REALISTISCH DUURZAAM

Op weg naar een duurzamer Zeist. Wij willen Zeist als een vitale, moderne gemeente.
Een gemeente die initiatieven neemt en proactief aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen, zoals duurzaamheid.
Duurzaam beleid is beter voor de toekomst van mens en milieu en het levert ook belangrijk economisch voordeel op. Wij vinden het volstrekt logisch dat Zeist zich de komende jaren ontwikkelt tot een duurzame, energieneutrale gemeente met een klimaatbestendig, leefbaar en gezond bedrijfsleven.

Voor NieuwDemocratischZeist komt duurzaamheid niet voort uit blind politiek idealisme. Wij kiezen voor een realistisch duurzaam beleid waarin we burgers en gemeente betrekken bij een gezamenlijke toekomstvisie. We willen deze en andere beleidsvisies verbeteren aan de hand van op te stellen checklists.

4-jaarlijks gemeentelijk actieprogramma

Om gemeente, burgers en bedrijven te betrekken bij deze omslag, willen we dat de gemeente een 4-jaarlijks gemeentelijk actieprogramma opstelt. Hierin staan enkele concrete projecten. Vaak beginnen die projecten bij de gemeente, die randvoorwaarden kan scheppen om duurzame initiatieven van de grond te kunnen tillen.

We schetsen in dit actieprogramma duurzame projecten met reële terugverdientijden en een duidelijk maatschappelijk rendement. Projecten die bijdragen aan een schoon en veilig leefklimaat en de concurrentiekracht van onze gemeente vergroten.

 • De gemeente had de afgelopen jaren te weinig aandacht voor duurzaamheid. Het plan van een houtenergiecentrale bij Dijnselburg te bouwen zonder draagvlak bij de omwonenden was is een voorbeeld van hoe het niet moet.
  NieuwDemocratischZeist wil met haalbare duurzame, ecologische initiatieven Zeist op de kaart zetten als groene gemeente. Dit kan door afspraken te maken voor duurzaam bouwen met technologieën zoals warmtepompen, dakpannen en ramen met zonnecellen.
 • Zonne-energie staat voor Zeistenaren op nummer 1 als meest milieuvriendelijke energiebron, gevolgd door aardwarmte. Dit blijkt uit onze Burgerpeiling. Windmolens en een houtenergiecentrale scoorden niet of nauwelijks.
 • Mensen maken zich zorgen over de luchtvervuiling in de directe leefomgeving. Inwoners uit Zeist-Noord en Zeist-West waren nog meer bezorgd, mede gezien de nabijheid van de A28.
 • NieuwDemocratischZeist wil daarom op meer plaatsen in Zeist eenvoudige, goede luchtmeetapparatuur voor actueel inzicht in de luchtkwaliteit.
 • Een ander duurzaam initiatief betreft milieuvriendelijke auto’s voor de gemeentelijke ophaaldienst: auto’s die rijden op elektriciteit of biogas uit de eigen afvalverwerking.
 • We geven voorrang aan hergebruik van bestaande bouw via herbestemmingsprojecten.
  Een infrarood scan van gebouwen geeft inzicht in lekkende warmte, waarmee isolatieprojecten kunnen worden opgestart voor.
 • Op wijkniveau zorgt groen voor verkoeling, schaduw, CO2-opvang en zuurstofvoorziening. NieuwDemocratischZeist zet in op behoud van veel groen in Zeist. Voor nieuwe bouwprojecten stellen wij een checklist op als basis van de afspraken met de aannemers. Enkele vaste onderwerpen van deze lijst zijn verkeer, draagvlak van omwonenden, groen, licht, inspraak, duurzaamheid en parkeren. De gemeente krijgt de taak om deze afspraken te maken en te handhaven.
 • Voor de inwoners van Zeist ondersteunen we duurzaamheidsinitiatieven – zoals Mijn Groene Huis en Samen Duurzaam Zeist – actief via een afgeslankte EPA-scan (Energie Prestatie Advies) per woonhuis. Hierdoor kunnen gerichte isolerende maatregelen genomen worden, zoals vloer- en spouwmuurisolatie, Ledverlichting, ‘solar’ dakpannen en dergelijke. Investeringen in huis-isolatie kunnen tot 35% besparing opleveren.
  De gemeente moet de helft van de kosten van deze scan (350 – 400 euro) betalen. Zo moedigen we energiebesparing en de duurzaamheid in woonhuizen.
 • Ook wil NieuwDemocratischZeist dat dit soort duurzame investeringen aan woonhuizen niet meegerekend worden bij de bepaling van de WOZ-waarde.
  De gemeente moet duurzaamheid verder stimuleren via de Postcoderoos-regeling http://www.postcoderoosregeling.nl/. Een initiatief waarbij wijkbewoners gezamenlijk energie opwekken. De gemeente moet het planmatig starten hiervan aanmoedigen.
 • Ook met ondernemingen willen we een doelstelling afspreken voor duurzaam ondernemen. Met een afgeslankte EPA-scan per eenheid kunnen we de CO2-uitstoot met 35% verminderen. Deze scan geeft inzicht in de winst van vloer- en spouwmuurisolatie en andere isolerende maatregelen. Ook de winkels in Zeist zien we graag energieneutraal. Veel goede voorbeelden zijn overal in Nederland te vinden.
 • NieuwDemocratischZeist ziet afval als grondstof. We moeten er verantwoordelijk mee omgaan.

Het inzamelen van plastic levert weinig CO2besparing op en de kosten zijn aanzienlijk hoger dankzij het huis-aan-huisophalen.

We willen dan ook een volledig machinale, goedkopere scheiding van afval. Dit is nu al technisch mogelijk. Dat betekent dat de grijze bak moet blijven.

Met dit 4-jaarlijks gemeentelijk actieprogramma zijn proactief duurzame projecten met reële terugverdientijden en een duidelijk maatschappelijk rendement mogelijk. Projecten die bijdragen aan een schoon en veilig leefklimaat en die de concurrentiekracht van onze gemeente vergroten. Op naar een energieneutraal, klimaatbestendig Zeist!

 

Blijf op de hoogte

Altijd op de hoogte zijn van NieuwDemocratischZeist? 
Schrijf u hieronder in voor onze nieuwsbrief.

Word lid

Als u lid wordt steunt u ons en ontvangt u natuurlijk onze Nieuwsbrief. Ook wordt u van belangrijke zaken betreffende NDZ op de hoogte gehouden en bent u welkom op onze ledenvergaderingen.