In ons verkiezingsprogramma 2018 stond:

NieuwDemocratischZeist zet zich de komende 4 jaar in voor de volgende vernieuwingen:

  1. Inwonervriendelijke afvalscheiding met behoud van de grijze kliko. Goedkoper en met 100% milieuopbrengst. Ophalen grof afval aan huis wordt weer gratis!.
  2. Afschaffen van betaald parkeren in Zeist-Centrum (kost de burger geld!) en instellen van ‘blauwe zones’.
  3. Meer geld investeren in schone, groene en veilige wijken voor iedereen.
  4. Meer alternatief bouwen voor (jonge) starters o.a. Tiny Houses.
  5. Stimuleren en ondersteunen van initiatieven van burgers en bedrijven.
  6. Burgerparticipatie met duidelijke rechten en plichten voor inwoners, gemeente en projectontwikkelaars.

Onze hoofdthema’s zijn:

               Inwonergericht,    Realistisch Duurzaam en  Economisch Vitaal.

We hebben 7 kernwaarden :

               Duurzaam,  Groen,  Sociaal,  Ondernemend,  Verantwoordelijk,  Transparant en  Integer.