NDZ NieuwDemocratischZeist

Fractie

                  Raadslid en fractievoorzitter

                                   Raadslid

                          Raadslid

Buitengewoon Raadslid

Buitengewoon Raadslid

Werkgebieden:

Financiën

Integriteit

Erfgoed/monumenten

Afvalbeleid

Tiny Houses

Contact:

bredius@brediusjansse.nl

Werkgebieden:

Cultuur

Wonen/Woningbouw

Ouderen

Verkeer

Zorg

Contact:

p.bakels@planet.nl

Werkgebieden:

Omgevingswet

Burgerparticipatie

Sport

Contact:

carloawmfiscalini@gmail.com

Werkgebieden:

Groen

Werkgelegenheid

Toerisme en recreatie

Contact:

juffie614@gmail.com

Werkgebieden:

Hoge Dennen

Duurzaamheid

Bomen

Onderwijs

Contact:

fr.koster@planet.nl