NDZ NieuwDemocratischZeist fractie21

Fractie

Raadslid en fractievoorzitter

                                       Raadslid

                          Raadslid

Buitengewoon Raadslid

Buitengewoon Raadslid

Werkgebieden:

Burgerparticipatie

Wonen / Woningbouw

Jeugd

Verkeer

Contact:

carloawmfiscalini@gmail.com

Werkgebieden:

Financiën

Integriteit

Erfgoed/Monumenten

Afvalbeleid

Ouderen

Contact:

bredius@brediusjansse.nl

Werkgebieden:

Tiny Houses

Cultuur

Zorg

Sport

Contact:

Brambouwman85@gmail.com

Werkgebieden:

Werkgelegenheid

Toerisme en recreatie

Contact:

jetto72@hotmail.com

Werkgebieden:

Duurzaamheid

Bomen

Onderwijs

Contact:

carlijnknorr@hotmail.com