NDZ steunt de Petitie    RED Zeist            teken deze hier:    https://beterzeist.com/

Wij,
Inwoners en bezoekers van Zeist, Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder en Huis ter Heide, maatschappelijke organisaties, liefhebbers van het groene, cultuurhistorische dorpskarakter van de gemeente Zeist

Constateren dat:
» De regio Utrecht een grote Metropoolregio wil worden en daarom de economische groei en verstedelijking extra wil aanjagen.
» De raad van Zeist tot nu toe geen afstand neemt van de verstedelijkings- ambities voor Zeist en de andere kernen.
» De gemeenteraad verstedelijking en groei als beleidskader wil opnemen in de Omgevingsvisie Zeist voor de komende jaren.

Verzoeken de raadsfracties:
» 
In de komende Omgevingsvisie af te zien van de ambitie om de gemeente Zeist te verstedelijken en te voldoen aan de groei-ambitie van de regio;
» In plaats daarvan in te zetten op bouwen voor de stabiele, lokale behoefte;
» Af te zien van verdere bebouwing van groene gebieden in en rondom de kernen van de gemeente Zeist;
» Dat mee te delen aan de regio Utrecht om Zeist mooi en groen te houden en het karakteristieke dorpskarakter van de gemeente Zeist te bewaren. 

NieuwDemocratischZeist

B&W Zeist wil geen tijdige bekendmaking bij sloop monumenten

Februari 2021

Zeist niet wil dat wanneer een monument van de monumentenlijst afgaat dit tijdig wordt bericht aan inwoners, huurders en erfgoedverenigingen. Burgerorganisaties en groene verenigingen hebben gevraagd in ieder geval de opheffing van de monumentenstatus te melden. Dit college en een groot deel van de raad had hieraan geen behoefte. Het amendement van NieuwDemocratischZeist werd niet aangenomen. Een gemiste kans voor de bescherming van monumenten, landschappen en de cultuur-historische waarden van Zeist.

Hiernaast Het Koetshuis uit 1890 van MA RETRAITE aan de Sanatoriumlaan, dit  verdween in 2008 plotseling voor woningbouw  ….

MA RETRAITE Koetshuis
L-flat Vollenhoven NDZ

Sanatoriumbos

Contouren rond het Sanatoriumbos ogen rood, daarover heb ik tijdens raadsvergaderingen zorgen geuit. De parel van Zeist- Noord moet ten koste van alles behouden blijven voor het nageslacht. De longen van Vollenhove/Zeist-Noord, verantwoordelijk voor leefbaarheid, biodiversiteit en recreatie, mogen niet te wijken voor woningen, wat de huidige woningopgave ook eist. NDZ koestert met omwonenden het sanatoriumbos.

 

Speeltuintjes in Zeis

Vanwege corona is het topdrukte in speeltuintjes en gezinnen maken er dankbaar gebruik van. Inwoners spraken mij aan op verwijderde speeltuintjes en hoopten dat dit niet nogmaals zou gebeuren. Vervolgens heb ik namens NDZ vragen gesteld aan het College. Zij hebben toegezegd dat speeltuinen slechts verwijderd worden als na wijk inventarisatie blijkt dat er geen gebruik meer van wordt gemaakt.

 

Wandelpad Zeist- West

Sinds de intrede van Corona wordt er meer gewandeld. Inwoners blijven graag in beweging en merken dat hun stressniveau daalt. Gedurende de Maaltijd van Zeist hebben inwoners ten aanzien van het Wandelpad van Zeist- West een wens uitgesproken. Zij zien graag dat dit wandelpad verlengd wordt.   

Het pad loopt op dit moment langs Brugakker en grenst aan het weiland. Inwoners zouden graag een uitbreiding zien richting Couwenhoven en Koelaan aan de ene kant en richting sportvelden van de Noordweg aan de andere kant. 

Enige tijd geleden heb ik deze wens voorgelegd aan het College. NDZ en haar inwoners zijn benieuwd of het College voornemens hier nader onderzoek naar te doen en de raad te informeren over de mogelijkheden.

Bram Bouwman