Zeist-West

Nieuw Democratisch Zeist wil zo snel mogelijk een nieuw winkelcentrum in De Clomp, veilige oversteekplaatsen op de Griffensteijnselaan, Kromme Rijnlaan en Weteringlaan en behoud van sport- en speelvoorzieningen in de wijk, goed bereikbaar voor iedereen.

Zeist-West Koppelweg NieuwDemocratischZeist

Zeist-Noord

Het moet veiliger worden in Vollenhove en de Verzetswijk. Meer aandacht voor de L-flat en de Gero-flat en desnoods camera’s plaatsen bij de parkeerplaatsen. Een betere inrichting van de Dreef, met goede oversteekplaatsen.

Zeist-Oost

Hoge Dennen, Kerckebosch en Lyceumkwartier vormen een lommerrijk gebied met een aantrekkelijk woonklimaat, kleinschalige bedrijven (-aan-huis), goede onderwijsfaciliteiten en een goed winkelaanbod voor de dagelijkse boodschappen. Dit rustieke karakter moet behouden blijven.

Laantje Zonder Eind NDZ
1e Hogeweg Hond NieuwDemocratischZeist Zeist

Zeist-Centrum

Nieuw Democratisch Zeist wil dat het centrum ‘het kloppend hart’ van Zeist gaat worden. Wij willen daarvoor de komende jaren inzetten op o.a. een gezellig centrum en het tegengaan van winkelleegstand.

Austerlitz

Nieuw Democratisch Zeist is voor het behoud van het dorpskarakter, met name voor de woonkern Austerlitz en voor het behoud van ’t vele groen.

Austerlitz Dorpshuis NDZ
Den Dolder NieuwDemocratischZeist Zeist

Den Dolder

Nieuw Democratisch Zeist wil dat het fietstunneltje zo snel mogelijk wordt aangelegd maar dat de spoorwegovergang open blijft voor alle verkeer. De Torteltuin blijft speelterrein.

Huis ter Heide & Bosch en Duin

Nieuw Democratisch Zeist wil het groene karakter van de kernen Bosch en Duin en Huis ter Heide beslist behouden, de karakteristieke gebouwen bewaren, de bedrijvigheid en de wegenstructuur niet verder uitbreiden.

Witte Kerkje NieuwDemocratischZeist NDZ

Blijf op de hoogte

Altijd op de hoogte zijn van NieuwDemocratischZeist? 
Schrijf u hieronder in voor onze nieuwsbrief.

Word lid

Als u lid wordt steunt u ons en ontvangt u natuurlijk onze Nieuwsbrief. Ook wordt u van belangrijke zaken betreffende NDZ op de hoogte gehouden en bent u welkom op onze ledenvergaderingen.