NDZ Utrechtse Heuvelrug NieuwDemocratischZeist

ECONOMISCH VITAAL

Centraal in onze lokale economie staat een goede werkgelegenheid voor iedereen. Werkgelegenheid en hiermee welvaart voor onze lokale bevolking zijn echter niet vanzelfsprekend. De gemeente moet werk maken van gevarieerde en evenwichtige arbeidsmogelijkheden voor de eigen bevolking.

Het inwonersaantal speelt een belangrijke rol in de vitaliteit van Zeist. Het is belangrijk dat we de jeugd blijven binden aan onze gemeente door betaalbare woningen, goede voorzieningen en een gezond economisch vestigingsklimaat.

Onze belangrijkste initiatieven op het vlak van Economisch Vitaal zijn:

 • Aansluiten van de kwaliteiten van Zeist als ‘Care Valley’ op de kwaliteiten van het Science Park in de Uithof, https://www.utrechtsciencepark.nl.
  Het Science Park ligt zo dicht bij Zeist dat het voor de hand ligt dat wij samenwerking zoeken met elkaar. Zeist heeft veel te bieden aan het Science Park, bijvoorbeeld door de vele zorginstellingen en gerenommeerde natuurbeheerinstellingen in onze gemeente. Het komt prachtig uit dat dit belangrijke speerpunten van het Science Park zijn. Afstemmen van verkeersstromen en regelen van slimme verbindingen en een goed huisvestingsbeleid zijn hierbij onmisbaar.
  Zeist moet ook werken aan een flexibel, slim ruimtegebruik van bestaande (leegstaande) kantoorpanden en een snelle vorm voor herbestemming en vergunningverlening.
  Ook willen we hbo-opleidingen gericht op Care Valley naar Zeist halen.
 • Het burgerinitiatief Geopark Heuvelrug verdient steun van de gemeente Zeist om in aanvulling op het Nationaal Park Heuvelrug samen met andere overheden en ondernemingen een Unesco-erkenning te krijgen voor het gehele gebied tussen Heuvelrug en ’t Gooi. http://www.geopark-heuvelrug.nl/
 • Aanmoedigen en mogelijk maken van vernieuwende initiatieven van bedrijven, zoals startups, trendsettende innovatieve bedrijven betrekken bij Zeister ontwikkelingen.
  Ook het ondersteunen een aanmoedigen van nieuwe burgerinitiatieven. Bijvoorbeeld energie-initiatieven (coöperaties), buurtlandbouw en woningbouw-collectieven.
  De gemeente moet ook zelf vernieuwende ontwikkelingen oppakken om zo een voortrekkersrol te spelen, onder meer door het betrekken van lokale innovators bij het beleid, betaalbare woningen voor starters, ‘tiny houses’ voor jongeren. Zo wordt en blijft Zeist aantrekkelijk.
 • Vergroten en verbeteren van het sociaal leefklimaat, onder meer door een aantrekkelijk en veilig uitgaansleven voor jong en oud in het hele centrum van Zeist.
  Het Slot Zeist en de Slotlaan zijn de parels, die meer glans moet krijgen dankzij een autoluw centrum.

Kortom:
NieuwDemocratischZeist spoort de gemeente Zeist aan tot een beleidsplan voor de hele Zeister samenleving. Stimuleer welvaart en werkgelegenheid. Zoek synergie met Science Park. Maak Zeist aantrekkelijk voor innovatieve bedrijven. Bestrijd leegstand van panden. Zeist kan een economisch vitale gemeente te worden.

NieuwDemocratischZeist ondersteunt hiertoe de gedachte van de gemeente om een accountmanager Bedrijven te benoemen. Diens taak is het om het gemeentelijke beleidsplan af te stemmen met ondernemingen.

Blijf op de hoogte

Altijd op de hoogte zijn van NieuwDemocratischZeist? 
Schrijf u hieronder in voor onze nieuwsbrief.

Word lid

Als u lid wordt steunt u ons en ontvangt u natuurlijk onze Nieuwsbrief. Ook wordt u van belangrijke zaken betreffende NDZ op de hoogte gehouden en bent u welkom op onze ledenvergaderingen.