NieuwDemocratischZeist is een onafhankelijke lokale politieke partij. Als lokale partij kunnen we ons geheel voor de eigen inwoners inzetten en hoeven we ons niet te laten leiden door richtlijnen uit de landelijke politiek. We geven dus voorrang aan lokaal belang en invloed en streven bij alles naar een intensieve samenwerking met de gehele Zeister samenleving.

Nu we richting de verkiezingen van maart 2022 gaan zeggen we dan ook:   EN NU BEPAALT U !

‘NieuwDemocratisch’ in onze naam staat voor ons streven naar voortdurende vernieuwing en verbetering van de wijze van besturen in Zeist, Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder en Huis ter Heide.

NieuwDemocratischZeist wil een gemeente die het beste voor heeft met haar inwoners en ondernemers. Een gemeente die echt naar haar inwoners luistert. Tussen burgers en gemeentebestuur bestaat in te veel opzichten een kloof. De brug in ons logo weerspiegelt het overbruggen van die kloof.

NieuwDemocratischZeist wil graag samen met de inwoners zorgen voor een fijne en groene woonplaats en werkomgeving, nu en in de toekomst.

NDZ raadslid Jan Bredius stelt vragen over het Zeister afvalbeleid

“NieuwDemocratischZeist wenst behoud van de grijze afvalbak. Afschaffen is wat ons betreft niet aan de orde” beloofde NDZ .

Wij zijn voorstander van na scheiding. Plastic en restafval kan gezamenlijk opgehaald en door de afvalverwerking gescheiden worden. Die scheiding moet toch nog gebeuren. Afvalverwerker Omrin in Heerenveen heeft daar goede ervaring mee.

Voorstel NDZ naar meer ‘Tiny Houses’ unaniem aangenomen!

NieuwDemocratischZeist heeft de kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 beloofd zich sterk te maken voor Tiny Houses in onze Gemeente. Inmiddels staan de eerst er in het Waterwinpark.

Raadsvragen over paviljoen Walkartpark

Walkartpark De gemeente Zeist heeft in de tweede helft van 2016 het Walkartpark in het centrum van Zeist gerenoveerd. Het lijkt de bedoeling dat daar een permanente eetgelegenheid moet komen. NDZ is daar niet echt een voorstander van. Tegenwoordig staan er regelmatig Foodtrucks.

Peiling

bent u voor of tegen de voorgestelde stijging van de afvaltarieven in 2019 (gemiddeld 19,63 % t.o.v. 2018)?

Gelieve te stemmen

Word lid

Als u lid wordt steunt u ons en ontvangt u natuurlijk onze Nieuwsbrief. Ook wordt u van belangrijke zaken betreffende NDZ op de hoogte gehouden en bent u welkom op onze ledenvergaderingen.

Blijf op de hoogte

Altijd op de hoogte zijn van NieuwDemocratischZeist? Schrijf u hieronder in voor onze nieuwsbrief.