Slotlaan NieuwDemocratischZeist Zeist

Zeist-Centrum

 • Een groen, schoon, veilig en goed onderhouden centrumgebied met goed begaanbare voet- en fietspaden.
 • De toegankelijkheid voor ouderen en mensen met een beperking verbeteren door het teveel aan reclameborden op trottoirs tegen te gaan.
 • Winkelleegstand tegengaan en niet meer winkels bouwen. Sloop van De Klinker? Nee!
 • Geef Zeist weer een winkelhart in het voormalige V&D-gebouw!
 • Afschaffen betaald parkeren in het centrum en instellen van blauwe zones voor klantvriendelijk parkeren.
 • Behoud van het cultuurhistorische karakter van het Walkartpark en Wilhelminapark als groene longen van Zeist-Centrum. Dus geen permanente horeca in het Walkartpark!
 • Een autoluwe en fietsveilige Slotlaan en tegelijkertijd minimaliseren van sluipverkeer in de omliggende woonwijken.
 • Geen auto’s over het Busstation!
 • Huisvuil blijven ophalen – niet nog meer ondergrondse afvalcontainers!
 • GFT-inzamelen in appartementsgebouwen.
 • Verbetering luchtkwaliteit in het centrum d.m.v. lucht- en verkeersmetingen en het nemen van passende (verkeers)maatregelen.
 • Aanleg van goede speelvoorzieningen voor de jeugd in en rond het Centrum.
 • Vergroten en verbeteren van het sociaal leefklimaat, onder meer door een aantrekkelijk en veilig uitgaansleven voor jong en oud in het hele centrum van Zeist.
 • Centrumondernemers moeten door de gemeente gesteund worden ter bevordering van het winkelbestand.

Blijf op de hoogte

Altijd op de hoogte zijn van NieuwDemocratischZeist? 
Schrijf u hieronder in voor onze nieuwsbrief.

Steun ons en doneer of word lid

Als u lid wordt steunt u ons en ontvangt u natuurlijk onze Nieuwsbrief. Ook wordt u van belangrijke zaken betreffende NDZ op de hoogte gehouden en bent u welkom op onze ledenvergaderingen.