Mijn naam is Edward Munnig Schmidt en ik ben buitengewoon raadslid voor NieuwDemocratischZeist. Hieronder kort wat mij heeft bewogen om politiek actief te worden.

We gaan terug in de tijd: 2014. De gemeenteraadsverkiezingen stonden voor de deur.

Ik heb me toen eens stevig verdiept in de diverse partijprogramma’s en voelde me het meest aangesproken door het programma van NieuwDemocratischZeist. Tot dan toe stemde ik meestal gedachteloos voor de partij, waar ik landelijk op stemde. Ik heb toen echter dus op NieuwDemocratischZeist gestemd. De partij kreeg toen 2 zetels.

De voorzitter van de partij haalde me vervolgens over om lid te worden.

Vanaf toen is het snel gegaan, want ik werd na een half jaar gevraagd of ik bestuurslid van de partij wilde worden. Ik heb toegezegd, want ik vind het belangrijk om een bijdrage leveren aan mijn leefomgeving  en ik denk dat ik dat binnen NDZ goed kan verwezenlijken.

Als bestuurslid heb ik een bijdrage mogen leveren aan het verkiezingsprogramma van 2018. Zoals bekend hebben we daar 4 zetels bemachtigd. Daar ben ik als NDZ-er erg trots op.

Waarom NDZ:

We hebben als NDZ 3 hoofdthema’s:

Burgerparticipatie, Realistisch Duurzaam en Economisch Vitaal.

Het 1e thema Burgerparticipatie (cq Inwoner gericht) spreekt mij persoonlijk zeer aan. NieuwDemocratischZeist is namelijk voor het toepassen van nieuwe vormen van burgerparticipatie in Zeist, zoals het instellen van burgerpeilingen. We hebben dat bijvoorbeeld voorgesteld in de discussie over de spoorwegovergang in Den Dolder.

Wat ook binnen dit thema past is de invloed, die de burger op lopende processen heeft. De burger is vaak niet goed op de hoogte van die invloed. Die is namelijk groter dan men denkt.

De burger wordt echter niet altijd tijdig en volledig geïnformeerd tijdens die processen en kan daardoor ook niet op tijd en adequaat reageren. Dat vind ik persoonlijk een zeer kwalijke zaak.

Het 2e thema Realistisch Duurzaam spreekt mij evenzeer aan.

Op een realistische manier zorgen dat het groen van Zeist behouden blijft en zorgen dat we ons leefklimaat zo aangenaam mogelijk maken. Dit moet wat mij betreft bij alle plannen standaard meegenomen worden.

Het 3e thema Economisch vitaal heeft ook mijn speciale aandacht want we moeten er wel voor blijven zorgen dat er voldoende werk is voor iedereen in Zeist. Het ondernemersklimaat moet dus aantrekkelijk zijn voor bedrijven. Gezien de nabijheid en potentie van het Utrecht Science Park (USP) is het logisch dat we ons als Zeist richten op bedrijvigheid, die daarbij aansluit en zorgen dat we ons ook letterlijk aansluiten bij het USP bijvoorbeeld door middel van het doortrekken van de Uithoflijn.

 

NieuwDemocratischZeist