Carlo Fiscalini

Mijn naam is Carlo Fiscalini, echtgenoot, vader, opa. Ik woon sinds 1976 in Zeist, en sinds 2009 in Huis ter Heide, een groen deel van de gemeente. Ik ben jurist; advocaat geweest van 1978 tot 2012. Altijd strijden voor rechtvaardigheid. Voor de enkeling tégen de overheid. Sinds 2012 voor alle inwoners van Zeist vanuit de lokale overheid. Een samenleving is een góéde samenleving als alle mensen bereid zijn tot samen leven, samen je leefomgeving vorm geven, samen voor elkaar zorgen, samen je kinderen voorbereiden op goed samenleven. Met altijd plaats daarin voor persoonlijke vrijheid. Dat is mijn levensmotto. Ons huidige bestuurssysteem moet vernieuwd worden. De burgers moeten veel meer betrokken worden bij het besturen. Dat hoort bij het samen vorm geven aan ons samenleven. Daarom heb ik me in 2013 aangesloten bij NieuwDemocratischZeist. Sindsdien heb ik me vol ingezet om de burgers zoveel mogelijk te betrekken bij het gemeenteraadswerk, om de besluiten die de raad moest nemen van zo groot mogelijk draagvlak in de samenleving te kunnen voorzien. Ik wil mij inzetten voor vernieuwing van de lokale democratie en U zo vaker een stem geven dan eens in de 4 jaar. Als fractievoorzitter wil ik er voor zorgen dat we een politieke partij zijn die ook na de verkiezingstijd naar de kiezer blijft luisteren. Dat is pas echte democratie!