[smartslider3 slider=2]

Verkiezingen

NieuwDemocratischZeist zet zich de komende 4 jaar in voor de volgende vernieuwingen:

  1. Inwonervriendelijke afvalscheiding met behoud van de grijze kliko. Goedkoper en met 100% milieuopbrengst. Ophalen grof afval aan huis wordt weer gratis!.
  2. Afschaffen van betaald parkeren in Zeist-Centrum (kost de burger geld!) en instellen van ‘blauwe zones’.
  3. Meer geld investeren in schone, groene en veilige wijken voor iedereen.
  4. Meer alternatief bouwen voor (jonge) starters o.a. Tiny Houses.
  5. Stimuleren en ondersteunen van initiatieven van burgers en bedrijven.
  6. Burgerparticipatie met duidelijke rechten en plichten voor inwoners, gemeente en projectontwikkelaars.

NieuwDemocratischZeist is een onafhankelijke lokale politieke partij. We geven voorrang aan lokaal belang en invloed. Bij onze politieke keuzes laten wij ons steeds leiden door de vraag: is dit goed voor de Zeistenaren – voor nu en voor later? De lokale grondslag van NieuwDemocratischZeist blijkt uit onze werkwijze, activiteiten, statuten, bestuurssamenstelling, programma, structuur en natuurlijk onze kandidaten voor de nieuwe gemeenteraad. Zij komen uit alle delen van de gemeente Zeist. We streven bij alles naar een intensieve samenwerking met de hele Zeister samenleving.

‘NieuwDemocratisch’ in onze naam staat voor ons streven naar voortdurende vernieuwing en verbetering van de wijze van besturen in Zeist, Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder en Huis ter Heide. NieuwDemocratischZeist wil een gemeente die het beste voor heeft met haar inwoners en ondernemers. Een gemeente die er voor iedereen is. Tussen burgers en gemeentebestuur bestaat in te veel opzichten een kloof. De brug in ons logo weerspiegelt het overbruggen van die kloof. NieuwDemocratischZeist geeft burgers meer invloed op de gemeentelijke besluitvorming. In dit programma leest u onze visie op de nieuwe democratie.

We hebben 7 kernwaarden en 3 hoofdthema’s. Onze kernwaarden zijn Duurzaam, Groen, Sociaal, Ondernemend, Verantwoordelijk, Transparant en Integer. Onze hoofdthema’s zijn Inwonergericht, Realistisch Duurzaam en Economisch Vitaal.

Blijf op de hoogte

Altijd op de hoogte zijn van NieuwDemocratischZeist? Schrijf u hieronder in voor onze nieuwsbrief.