Zeist-West NieuwDemocratischZeist

Zeist-West

Nieuw Democratisch Zeist is blij met het nieuwe winkelcentrum De Clomp. Wij zijn voor behoud van sport- en speelvoorzieningen in de wijk en goede bereikbaarheid voor iedereen.

  • Verbetering bestaande fietsroute Noordweg-Bisschopsweg. Geen nieuw fietspad naar de Uithof langs Brugakker.
  • Handhaven snelheid (30km) en snelheid beperkende maatregelen instellen voor de gehele wijk.
  • Voorkomen van afvalbergen rondom ondergrondse containers. 
  • Handhaving kap- en omgevingsvergunningen.
  • Handhaven van herplantplicht bomen in nieuwe bomenverordening en evaluatie na één jaar (i.p.v. drie jaar) met een analyse van het aantal zonder vergunning gekapte bomen.
  • Realiseren van meer groen in de wijken in samenwerking en samenspraak met de inwoners van Zeist-West.
  • Terugdringen vernielingen straatmeubilair en verhoging van de sociale controle.
  • Terugdringen van asociaal rij- en parkeergedrag binnen de woonwijken.
  • Aanleg van goede en veilige speelvoorzieningen binnen de woonwijken voor kinderen.
  • Optimaliseren van speelvoorzieningen op het Couwenhovense veld als algemeen speelpark voor de jeugd.
  • Realiseren van een duurzame leefomgeving.
  • Terugdringen van zwerfvuil in de wijken en het winkelcentrum.
  • Creëren van een betere samenwerking tussen alle bevolkingsgroepen binnen Zeist-West.
  • Handhaving opruimplicht buiten de honden-uitlaatplaatsen, zodat speelvelden in Zeist-West voor kinderen vrij blijven van uitwerpselen.
  • Egaliseren van voet- en fietspaden in de woonwijken.

Blijf op de hoogte

Altijd op de hoogte zijn van NieuwDemocratischZeist? 
Schrijf u hieronder in voor onze nieuwsbrief.

Word lid

Als u lid wordt steunt u ons en ontvangt u natuurlijk onze Nieuwsbrief. Ook wordt u van belangrijke zaken betreffende NDZ op de hoogte gehouden en bent u welkom op onze ledenvergaderingen.